Kancelaria Prawa Pracy

Primum non nocere

Kancelaria

Krzysztof Stucke. Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO) jak i świadczy stałą obsługę podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych w tym zakresie.

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna obejmuje: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS, przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw kadrowo-płacowych, reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS, US, pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych.

Specjalizacje

prawo pracy

W ramach obsługi z zakresu prawa pracy proponujemy między innymi:
• doradztwo z zakresu prawa pracy;
• sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
• opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego;
• doradztwo i konsultacje w zakresie praktycznego stosowania przepisów o czasie pracy
• pomoc w tworzeniu harmonogramów czasu pracy oraz jego ewidencjonowaniu;
• doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia;
• opracowywanie i wprowadzanie procedur antymobbingowych;
• doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
• doradztwo w zakresie warunków zatrudnienia i opiniowanie projektów umów
• prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej.

Kancelaria przeprowadza specjalistyczne audyty z zakresu prawa pracy:
• kompleksowy audyt kadrowy
• audyt z zakresu czasu pracy
• audyt akt osobowych

Ochrona danych osobowych (RODO)

W ramach obsługi z zakresu RODO oferujemy między innymi:
• pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych
• audyty obszaru danych osobowych
• doradztwo i konsultacje w zakresie praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

ZUS

W ramach obsługi z zakresu RODO oferujemy między innymi:
• opiekę prawną podczas kontroli
• tworzenie dokumentacji
• kompleksowy audyt obszaru ZUS

Kontakt